Главная » Электронный каталог

Электронный каталог


Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Найдено документов: 21
 • 1

  полный текст

  ББК 63.

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  . Міхалоўскі кландайк: прамысловае будаўніцтва ў калоніі Нязбудка-Міхалова на рубяжы XIX-XX стагоддзя
  /В.А. Сабалеўская // Bialoruskie Zeszyty Historyczne.- 2012 .- № 37.- С.38-52 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Аматары лячыцца: санітарыя, хваробы і медыцына ў габрэйскай Гародні XIX - пачатку XX стагоддзя
  /В.А. Сабалеўская // Гарадзенскі палімпсест - 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XV - XX стст..- Мінск : [Б. и.], 2012 .- С.207-230 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 63.

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Габрэйска-хрысціянскі дыялог у Гародні: XIX - пачатак ХХ стагоддзя
  /В.А. Сабалеўская // Arche.- 2010 .- № 1-2.- С.120-150 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63. Р80

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Габрэйска-хрысціянскія адносіны ў Гародні ў 1920-1930-я гг.
  /В.А. Сабалеўская // Polacy i bialorusini. Nasza wspolna historia. Dwudziestolecie miedzywojenne: materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej.- Grodno, 11-13 czerwca 2010 r..- Гродно : [Б. и.], 2011 .- С.83-92 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63.

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Габрэйская супольнасць Беларусі ў прававой прасторы Расійскай імперыі (канец XVIII - 1 пал. XIX ст.)
  /В.А. Сабалеўская // Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: працоўныя матэрыялы.- Каунас : Vytautas Magnus University Press, 2011 .- С.186-190 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63.(4Беи) Г20

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Габрэйскія дзеці Гародні ў ХІХ стагоддзі
  /В.А. Сабалеўская // Гарадзенскі палімпсест - 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры XVI - XX ст..- Мінск : [Б. и.], 2011 .- С.329-354 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.

  Гародня: сляды яўрэйскага жыцця: Праваднік па яўрэйскай Гародні
  / В.А. Сабалеўская [ и др.] // Arche.- 2010 .- № 6.- С.344-415 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Крыніцы для даследвання гісторыі яўрэяў у межах гарадской прасторы Беларусі канца XVIII - пачатку ХХ ст.
  /В.А. Сабалеўская // Гістарычная ўрбаністыка : асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зборнік навуковых артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: А.Л. Кіштымаў, З.В. Шыбека, І.В. Соркіна, А.Б. Доўнар.- Гродна : ГрДУ, 2011 .- С.233-247 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г51

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Метадалогія даследвання гісторыі яўрэяў у межах гарадской прасторы Беларусі канца XVIII - пачатку ХХ стст.
  /В.А. Сабалеўская // Гістарычная ўрбаністыка : асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зборнік навуковых артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: А.Л. Кіштымаў, З.В. Шыбека, І.В. Соркіна, А.Б. Доўнар.- Гродна : ГрДУ, 2011 .- С.43-53 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.

  Сабалеўская, Вольга Аляксандраўна
  Мястэчка як цэнтр беларускага сусвету.- Рэц. на кн.: Соркіна І. Мястэчкі Беларусі у канцы XVIII - першай палове XIX ст. - Вільня: Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, 2010
  /В.А. Сабалеўская // Arche.- 2012 .- № 5.- С.1-13 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123>>>
Книг в корзине:

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ