Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 909
 • 901

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Аўчыннікава, Ганна Уладзіміраўна
  Беларусізмы ў творах Элізы Ажэшкі (на матэрыяле аповесці "Нізіны" і апавядання "Тадэвуш")
  /Г.У. Аўчыннікава // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей/Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; под ред. С.Ф. Мусиенко; ред.кол.: Е.П. Нелепко, Е.И. Билютенко, С.Ф. Мусиенко.- Гродно : ГрГУ, 2011 .- С.242-246 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 902

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Буглак, Жанна Марьяновна
  Экспрэсіўныя назвы ў мікрасістэме найменняў ежы на Гродзеншчыне
  /Ж.М. Буглак // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; пад рэд. С.Ф. Мусіенка.- Гродна : ГрДУ, 2005 .- С.360-366 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 903

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Паўлюкевіч, Аліна Тадэвушаўна
  Акцэнтуацыйныя і фанетычныя паланізмы ў перыферыйных гаворках Гродзеншчыны
  /А.Т. Паўлюкевіч // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; пад рэд. С.Ф. Мусіенка.- Гродна : ГрДУ, 2005 .- С.354-360 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 904

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Сінтаксічна абумоўленае значэнне слоў
  /I.Я. Лепешаў // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы", Кафедра польскай філалогіі; пад рэд. С.П. Мусіенкі.- Гродна : ГрДУ, 2002 .- С.166-171 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 905

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў сказе
  /А.С. Садоўская // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы", Кафедра польскай філалогіі; пад рэд. С.П. Мусіенкі.- Гродна : ГрДУ, 2002 .- С.321-326 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 906

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Грушевская, Жанна Марьяновна
  Найменні вадкай варанай стравы ў гродзенскіх гаворках
  /Ж.М. Грушевская // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб./Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; отв. ред. С.Ф. Мусиенко.- Гродно : ЮрСаПринт, 2014 .- С.240-248 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 907

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Пытанні наратыўнага і паэтычнага мадэлявання ў аспекце нацыянальнай катэгарызацыі і канцэптуалізацыі
  /І.С. Лісоўская // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб./Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; отв. ред. С.Ф. Мусиенко.- Гродно : ЮрСаПринт, 2014 .- С.258-262 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 908

  полный текст

  ББК 83.(4Беі)

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  "Біблія слова матулінага". Барадулінскае ліставанне з маці
  /А.Э. Сабуць, Н.Э. Шандроха // Роднае слова.- 2011 .- № 6.- С.28-31 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 909

  полный текст

  ББК 83.(4Беі)

  "...Жуюць смажэнне і вяндліну і хваляць добрую часіну": Намінацыі мясных прадуктаў і страў у паэме "Новая зямля" Якуба Коласа
  // Роднае слова.- 2005 .- № 11.- С.27-29 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 910

  полный текст

  ББК 91.9:81.411.3 П70

  Прафесар Іван Якаўлевiч Лепешаў
  : бiблiяграфiчны агляд навукова-педагагiчнай дзейнасцi па беларускiм мовазнаўстве/ ГрГУ им. Я.Купалы; склад. Т.І. Тамашэвіч, М.А. Якалцэвіч.- Гродна : ГрДУ, 1999. - 41 с. - 128р, 10экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...838485868788899091

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ