Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 909
 • 61

  полный текст

  ББК 74. С23

  Аўчыннікава, Ганна Уладзіміраўна
  Да пытання класіфікацыі непрафесійных агентыўных найменняў асобы
  /Г.У. Аўчыннікава // Сборник научных статей молодых ученых. Вып. 1.- Минск : Четыре четверти, 2012 .- С.277-285 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  МАГЧЫМАСЦІ ПРАГРАМЫ КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ КРАБ 2 ПРЫ КАНСТРУЯВАННІ ЎРОКА З ІКТ
  /М.І. Лойка // Эврика - 2014 : сборник научных статей [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2014 .- С.3-5 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  Работа над сінонімамі і антонімамі на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах
  /М.І. Лойка // Эврика - 2012 : сборник научных статей [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2012 .- С.1-3 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  Павышэнне матывацыі вывучэння беларускай мовы ў пачатковыхкласах на ўроках беларускай мовы
  /М.І. Лойка // Эврика - 2013 : материалы науч. конф. педагогического факультета "Наука 2013", Гродно, 7 мая 2013 г. [Электронный ресурс].- Гродно : [Б. и.], 2013 .- С.4-6 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Лапкоўская, Алена Мiкалаеўна
  Выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій пры выкладанні курса "Беларуская мова"
  /А.М. Лапкоўская // Язык. Общество. Медицина : материалы ХIV Респуб. науч.-практ. студ. конф. и науч.-практ. семинара "Формиров. языковой компетенции в процессе проф. подготовки студентов: традиции, новации, внедрение совр. технол. обучения".- Гродно : ГрГМУ, 2015 .- С.221-224 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Ляскевіч, Святлана Георгіеўна
  ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І КРЫНІЦЫ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ
  /С.Г. Ляскевіч, К.Л. Ляскевіч // Язык. Общество. Медицина : материалы ХV Юбилейной Респуб. науч.-практ. студенческой конф. "Язык. Общество. Медицина" и ХII науч.-практ. семинара "Образовательные технологии в обучении РКИ (языкам)".- Гродно : ГрГМУ, 2016 .- С.444-447 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  НАВУЧАННЕ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАЎ НА АСНОВЕ КАМУНІКАТЫЎНА-ДЗЕЙНАСНАГА ПАДЫХОДУ
  /З.М. Тамашэвіч // Язык. Общество. Медицина : материалы ХV Юбилейной Респуб. науч.-практ. студенческой конф. "Язык. Общество. Медицина" и ХII науч.-практ. семинара "Образовательные технологии в обучении РКИ (языкам)".- Гродно : ГрГМУ, 2016 .- С.450-452 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Крофта, Ганна Уладзіміраўна
  Элементы самастойнай працы навучэнцаў на занятках па дысцыпліне "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" ў сярэдніх спецыяльных навучальных установах
  /Г.У. Крофта // Язык. Общество. Медицина : материалы ХIV Респуб. науч.-практ. студ. конф. и науч.-практ. семинара "Формиров. языковой компетенции в процессе проф. подготовки студентов: традиции, новации, внедрение совр. технол. обучения".- Гродно : ГрГМУ, 2015 .- С.218-221 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 74.05 Т38

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Далучэнне да нацыянальнай культуры ў сучасным беларускім полікультурным адукацыйным асяроддзі
  /І.А. Герасімчык // ТехноОбраз - 2013. Творческое развитие и саморазвитие личности в условиях межкультурного образования : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., (Гродно, 19 - 20 марта 2013 г.). В 2 ч. Ч.2.- Гродно : ГрГУ, 2013 .- С.122-125 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 74.05 Т38

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Чыстае маўленне - адзнака агульначалавечай культуры
  /Т.І. Тамашэвіч, З.М. Тамашэвіч // Технообраз 2005: Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности студентов: обеспечение качества подготовки специалистов высшей школы : Материалы V Международной науч. конф. В 2 ч. Ч.1. Гродно, РБ, 14-15 апреля 2005 г/Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы; отв. ред. В.П. Тарантей.- Гродно : ГрГУ, 2005 .- С.280-283 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...3456789101112...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ